Zapojení v projektu KIPR

 

PPP Ústí nad Orlicí je zapojena do projektu KVALITA-INKLUZE-PORADENSTVÍ-ROZVOJ (KIPR).

Více informací k projektu zde.

19. 9. 2018

Fotografie ze setkání výchovných poradců ve Svitavách, které proběhlo dne 17. 9. 2018.

 

 

21. 2. 2017

Pozvánka na seminář "Zkušenosti se zajištěním podpory ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách", který se uskuteční 22. 3. 2017 v Ústí nad Orlicí. Jedná o stejný seminář, který se konal v lednu v Ústí nad Orlicí a v únoru ve Svitavách. Přihlašovat je možné pouze přes NÚV. Více informací zde.
 

25. 1. 2017

V rámci projektu proběhl v PPP Ústí nad Orlicí seminář Zkušenosti se zajištěním podpory ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách. Seminář lektorovala PhDr. Petra Novotná.