Doporučujeme pedagogům

15. 3. 2020

Info z vcelka.cz

Milí pedagogičtí pracovníci,

za stávající mimořádné situace bychom rádi pomohli zjednodušit proces domácího online vzdělávání a nabídli vám možnost pracovat s prvostupňovými žáčky a jejich rodiči ve Včelce.

Včelka pro všechny na 6 týdnů zdarma!
Všem rodičům nyní plošně nabízíme použití aplikace Včelka a to na 6 týdnů zcela zdarma.


Jak mohou vaši žáčci Včelku získat?
Jednoduše! Pošlete jejich rodičům unikátní promo kód UCIMESEDOMA, společně s krátkým návodem, jak se do Včelky registrovat / přidat licenci zdarma.

 

11. 3. 2020

Materiály k různým typům reedukací od PhDr. Kamily Balharové jsou k dispozici na www.kaminet.cz. Některé z nich jsou volně ke stažení, uvádíme je níže.

Divadlo Járy Cimrmana 

Epos o Gilgamešovi 

Frazeologie, filipika a ironie v Saturninovi 

Hry na řazení, třídění a orientaci na ploše 

Informace České společnosti Dyslexie 2010

Informace České společnosti Dyslexie 2011

Kufr aneb význam slova

Podstatná jména

Pohádkové omalovánky

Pozornost 1

Říše fantazie I

Říše fantazie II

Sluchové vnímání

Větné členy 

Vyjmenovaná slova

Vyšehrad

Výuka anglických slovíček

Zábavné recepty

Zelená louka

Zraková percepce

 

2. 3. 2020

Níže jsou k dispozici odkazy na metodické materiály využitelné při vzdělávání nadaných na ZŠ (viz excelentní úroveň úloh) ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace a Cizí jazyk. 

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/20713/metodicke-komentare-ke-standardum-zv-cesky-jazyk-a-literatura.html/

http://clanky.rvp.cz/clanek/k/z/20681/METODICKE-KOMENTARE-KE-STANDARDUM-PRO-ZAKLADNI-VZDELAVANI-CIZI-JAZYK.html/

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/20617/METODICKE-KOMENTARE-K-OBORU-MATEMATIKA-A-JEJI-APLIKACE.html/

Další dostupné materiály:

Pedagogická diagnostika nadání

Metodická příručka - Vyhledáváme rozumově nadané žáky

Obohacování výuky

Rozvoj matematického nadání

Metodiky pro pedagogy

Poznámky ke vzdělávání mimořádně nadaných

Podpůrná opatření pro rozvoj nadání

Kontakt na vedoucí oddělení pro jazykové, společenskovědní a umělecké vzdělávání:

Simona Šedá

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Weilova 1271/6

10200 Praha 10

č. tel.: +420 274 022 604

mobil: 739 946 954

1. 12. 2019

Nenech to být více zde.

Projekt společnosti FaceUp Technology, za kterým stojí sami studenti. Společně se Scio a za podpory MŠMT bojujeme se šikanou, sexuálním obtěžováním, vylučováním z kolektivu a dalšími sociálními problémy na školách po celém světě.

19. 11. 2019

Do kategorie Doporučujeme pedagogům přidáváme další podněty:

Vzdělávací stavebnice POCOS. Více zde.

Kreativní vzdělávací stavebnice PIX-IT. Více zde.

Barevné kreativní stavebnice Wise Soft z lehké měkké pěny. Více zde.

Kontakt na prodejce:

Irena Ševečková

Učím se s radostí

Okružní 118

Pardubice - Spojil 530 02

tel 777 260 408

 

12. 11. 2019

Jeden svět na školách letos naposledy na Moravě! -  zveme Vás na seminář „Začínáme učit s filmem“ v Brně 28.11.2019

Učíte na střední odborné škole nebo na středním odborném učilišti a chcete výuku předmětů obohatit a udělat zajímavou pro sebe i žáky?

Jste školní metodik prevence, výchovný poradce či třídní učitel a záleží Vám na tom, jaké vztahy a atmosféra panují ve třídách a na škole?

Přijďte si s námi vyzkoušet a zažít, jak nejlépe využít dokumentární film právě pro tyto účely.

Na semináři získáte praktické dovednosti v oblasti využívání dokumentárních filmů a projektových materiálů ve výuce s důrazem na osobnostní rozvoj žáků, multikulturní a sociální výchovu a toleranci. Osvojíte si konkrétní postupy, jak nakládat s kontroverzními tématy souvisejícími s xenofobií, rasismem a vyčleňováním, tak abyste se nebáli těmto tématům věnovat. V praxi si vyzkoušíte některé aktivity do hodin a naučíte se snadno orientovat na našem audiovizuálním portále.

„Ve třídách, kde jsem promítala, došlo většinou k většímu otevření žáků. I ti, kteří se jinak moc neprojevovali, mnohdy vyjádřili svůj názor k dané problematice - když je zaujala a oslovila….Dále se většinou stávalo, že se třída dělila na několik různých názorových skupin, tudíž je reflexe učila i toleranci. Když se téma správně uchopilo, tak si uvědomili, že není svět černobílý a že ostatní mají také dobrý názor, ačkoli třeba naprosto odlišný od toho jejich. 

Nejsilnějším dojmem bych označila vzájemnou důvěru a otevřenost. Velice mě překvapilo, jak ke mně žáci byli otevření. Dělalo mi to i radost, že mi věří a jejich důvěru jsem se samozřejmě snažila nezklamat. Občas se člověk mohl dotknout něčeho bolavého, emotivního, o čem neměl tušení. Žáci mi ale takové věci sdělili následně stranou a svěřovali se až po hodině. Stávala se tak ze mě i vrba.“, A. Chytilová, SOŠ Liberec

 

Během celodenního semináře vám představíme audiovizuální vzdělávací lekce, ve kterých vždy najdete dokumentární film, navazující aktivity do hodiny, informační texty a další doprovodné materiály. Po absolvování kurzu budete umět používat všechny výhody výukového portálu jsns.cz.

Začínáme učit s filmem, 28. 11. 2019, 9:00 – 16:00, Skautský institut, Moravské nám. 753/12, 602 00 Brno-střed-Veveří

Seminář je zdarma (včetně nákladů na cestu), oběd a občerstvení zajištěno a je akreditován MŠMT. Další informace a přihlášku naleznete zde.

 

V případě dotazů kontaktujte Kláru Bílkovou na: klara.bilkova@clovekvtisni.cz, 604 969 751

 

9. 10. 2019

Konference Podpůrná opatření v praxi. Konference pro pracovníky SPC a PPP, vedení škol, výchovné poradce, školní speciální pedagogy a psychology. Pořádá SPC NAUTIS a odborné nakladatelství Pasparta. Více zde http://www.pasparta.cz/e-shop/seminare-konference/podpurna-opatreni-v-praxi

 

13. 3. 2019

Metodické doporučení "Zásady přístupu k dětem, žákům, studentům s PAS v rámci vzdělávacího procesu". Vedení MŠMT metodické doporučení schválilo a je zveřejněno na http://www.msmt.cz/file/49807/

 

14. 2. 2019

Pardubický kraj a Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí

Vás zvou na odborný seminář Prevence sebepoškozování dětí a mládeže, který se uskuteční dne 25. 3. 2019 od 8:30 do 15:30 v prostorách PPP Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 630.

Anotace:

kurz je koncipován tak, aby se účastníci nejprve seznámili s projevy, příčinami a především funkcí (motivací) záměrného sebepoškozování a lépe porozuměli chování dítěte, mladistvého a jeho konsekvencím. Následná témata jsou věnována konkrétním způsobům práce s dítětem a motivačním rozhovorům. K možné práci s dětmi se sebepoškozováním je nutné pochopení příčin patologického jevu a osvojení si potřebných dovedností. V kurzu bude kladen důraz na mezioborovou spolupráci odborníků, zejména z pedagogické, klinické a sociální oblasti. Cílem kurzu je zejména zvýšit kompetence učitelů pracovat v praxi s touto problematikou.

Lektoři: PhDr. Taťána Fikarová a Ph.D. a Mgr. Kateřina Ingrová – Terapie pod Špilberkem

 

Své přihlášky zasílejte nejdéle do 25. 2. 20019

na adresu: renata.cernikova@pardubickykraj.cz  - do předmětu napište: sebepoškozování Ú/O.

Maximálně jeden pedagog ze školy. Počet míst je omezen.

 

10. 12. 2018

Zajištění výuky předmětů speciálně pedagogické péče - více informací zde nebo v dokumentu PDF.

 

7. 11. 2018

Ohlédnutí za druhým ročníkem konference Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje.

Program konference.

          

        

 

Děkujeme všem přdnášejícím i účasníkům a těšíme se na další ročník!

24. 9. 2018

V říjnu 2018 je plánován rozjezd nového programu pro učitele, jakási pomůcka k výuce.  Portál Pravopisně.cz, který pomáhá orientovat se v českém jazyce, obsahuje spoustu cvičení apod.

 

18. 9. 2018

Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky - cizince http://cizinci.nidv.cz/

 

9. 9. 2018

Příklad dobré praxe aneb inspirace pro hodnocení IVP

Z praxe: chvilku vezme čas na přípravu - vyplnění hlavičky, porovnání tabulky s IVP (co IVP neřeší vymažu). Samotné vyhodnocení zabere jen chvilku času - čtu IVP bod podbodu a hodnotím v tabulce  - (klidně s tužkou v ruce). Co vyhovuje nechávám, co nevyhovuje nebo je třeba upravit v dalším roce opoznámkuji. Na titulní list nakonec vykopíruji do tří sloupců: 1) oblasti, která vyhovuje, 2) oblasti, které je potřeba upravit, 3) oblasti, které nevyhovují. Toto hodnocení je de facto podklad pro  tvorbu IVP pro další školní rok, abychom rychle mohli zapracovat změny a mohli si je odškrtnout.

Podklady pro hodnocení IVP - vzor

Příklad vyhodnocení

 

Metodika pro vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách ke stažení zde. Zpracovala META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů. Více na www.meta-ops.cz.

 

Možnosti k zajištění předmětu speciálně pedagogické péče jako podůrného opatření jsou uvedeny na http://www.nuv.cz/t/pspp-cleneni

 

Organizace SANANIM z.ú. otevřela GAMBLING AMBULANCI, která je určena pro hazardní hráče, sázkaře a jejich blízké.Více info zde a na http://www.sananim.cz/gambling-ambulance.html

 

Linka 116 000  - bezplatná nonstop telefonická služba:

  • linka pomoci pro metodiky prevence ve školství a pedagogické pracovníky
  • služba pro rodinu a školu, tedy pro učitele, vychovatele, žáky, studenty, rodiče.

Více na www.linkaztracenedite.cz

 

Na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dotace-na-obdobi-2017-2020 byla zveřejněna Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v období 2017 – 2020.

Dále byly na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/konference-msmt-k-oblasti-primarni-prevence-rizikoveho zveřejněny prezentace z 2. dne Konference k oblasti primární prevence rizikového chování. 

 

Slovní hodnocení - hodnocení žáka první třídy za celý školní rok, příklad dobré praxe zde.

Slovní hodnocení - zde najdete příklad - pololetní hodnocení žáka 1. třídy.

Sebehodnocení - příklad z praxe. Jednu z možností hodnocení naleznete zde.

 

Desatero pro učitele žáků s poruchou autistického spektra (PAS) podle psycholožky PhDr. Kateřiny Šrahůlkové, PhD. najdete zde

Doporučené weby

www.myslenkove-mapy.cz

kamilabalharova.kaminet.cz

vcelka.cz

 

Zde se nachází seznam filmů doporučovaných v rámci prevence sociálně patologických jevů.

Na hraně

Příběh sedmnáctileté Markéty (Kristýna Krajíčková), která se jednoho dne shodou nešťastných náhod ocitne v nepříjemné životní situaci. Stane se obětí manipulace své kamarádky Violy (Anna Polcrová). Vlivem všech okolností se nakonec Markéta ocitá ve víru dramatických okamžiků vedoucích až k vlastní beznaději, nepochopení svého okolí či sebedestrukci.

Sami

Film Sami se zabývá problematikou poruch příjmu potravy, jejich příčinami a důsledky. V dokumentární části sledujeme osudy tří osob trpících anorexií a bulimií. Situace, které popisují skutečné postavy, jsou také ilustrovány v části filmové, kde sledujeme osud šestnáctileté Anny. Její první milostný vztah s Viktorem se rozpadl na popud jejích rodičů. Nejen tyto okolnosti vedou Annu k pocitu, že vzniklé problémy jsou způsobené její silnou postavou. Anna požádá o pomoc svou nejlepší kamarádku Sáru. V průběhu filmu sledujeme proměny hlavní hrdinky, kde se objeví jako krásná, hubená a spokojená dívka. Postupně však Anna nad svým hubnutím ztrácí kontrolu. Snímek odhaluje divákovi všeobecně známá, ale i neznámá fakta o těchto zákeřných psychických onemocněních a je také sociální sondou do života a prostředí současného mladého člověka. Film Sami je doporučenou školní pomůckou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. (Oficiální text distributora)

Mezi stěnami

Děj filmu se odehrává mezi žáky základní školy. Hlavní postavou je sympatický Martin. Pochází z docela dobře situované rodiny, ve škole patří k výborným žákům. Jeho na první pohled poklidný život narušují dva spolužáci, Jakub a Pavel.

Mezi nimi

Film vypráví o mladých lidech, popisuje situace, do kterých se může dostat každý mladý člověk. Ukazuje, jak lehce člověk ztratí své kamarády či naopak pozná přítele v nouzi.

Zlo mezi námi

Erikovi je 18 let a jeho životem se táhne linie násilí a konfliktů. Po vyhození ze školy, je poslán na internátní školu Stjärnsberg. Ta má být poslední šancí jak jej odtrhnout od starého života a vrátit zpět ke studiu. Na internátě se ale dá zlu těžko uniknout - panuje zde systematický teror páchaný na mladších studentech.

Katka

Film Heleny Třeštíkové je unikátním časosběrným dokumentem, mapujícím čtrnáct let v životě mladé narkomanky a jejího marného zápasu se závislostí.

Kult hákového kříže

Dnes už kultová snímka rozpráva o krátkom úseku zo života Dereka Vinyarda. Z mladého študenta sa po otcovej smrti stáva neonacistický stúpenec, obviňujúci "farebnú" komunitu z tohto incidentu. Netrvá dlho a Derek pocíti chlad tunajšej väznice. Dostáva 3 roky za zabitie dvoch potenciálnych zlodejov jeho auta. Za múrmi pomaly začne chápať fanatickú vieru aj z druhej strany. Domov sa vracia ako iný človek, ale zisťuje, že jeho brat Danny podľahol tomu istému zlu.

Zkažená mládež (Klass)

Sedm kapitol ze života studentů jedné blíže neurčené estonské střední školy. Introvertní Joosep se stal terčem nejapných her svých spolužáků, které dráždí svou uzavřenou povahou. Žerty postupně přerostou v šikanu, jež vyústí v tragédii - k překvapení všech - i diváků. Mrazivé svědectví o ponižování lidské důstojnosti.

Experiment

Film založený na skutečných událostech při nechvalně známém Stanfordském vězeňském experimentu, který proběhl v roce 1971. Uměle vybudované vězení se nachází v prostorách výzkumné laboratoře - kompletně s celami, mřížemi a s neustále přítomnými kamerami. Na dva týdny je najato za slib vysoké odměny dvacet mužů ke hře na vězně a dozorce.